Argo website
22-09-2018 Open dag opgraving Krommenie 't Hain / Krommenie 14

 

 • Datum: zaterdag 22 september 2018
 • Locatie: Krommenie Voormalig Sportpark Provily Marslaan

  Op dit moment doen archeologen van Archeologenbureau Argo, in opdracht van de gemeente Zaanstad, onderzoek naar de beroemde vindplaats Krommenie 14 ofwel ’t Hain. Deze vindplaats is in de jaren ’60 van de vorige eeuw door de AWN Zaanstreek tijdens de aanleg van een sloot ontdekt en wordt nu opgegraven.

  Tijdens het onderzoek uit de jaren ’60 (en tijdens het proefsleuvenonderzoek uit 2014) is een houten palissade uit de 1e eeuw na Chr. aangetroffen met daarbinnen enkele houten structuren, waaronder een mogelijke (Romeinse?) wachttoren. De aangetroffen vondsten bestaan onder meer uit aardewerk (zowel inheems als Romeins), slingerkogels en munten. De ligging van de vindplaats is atypisch: de omgeving was in deze periode een veenmoeras; de locatie was waarschijnlijk alleen via het water (kreken) te bereiken. Sinds de ontdekking van de vindplaats is er veel gespeculeerd over de aard. Wat is de functie? Zijn de palissade en structuren door de inheemse bevolking gebouwd of door de Romeinen? Op o.a. deze vragen hopen de archeologen van Argo na 50 jaar mysterie antwoord te kunnen geven.

  Omdat ’t Hain een uitzonderlijke vindplaats is heeft de gemeente zeer hoge kwaliteitseisen gesteld. Het opgravingsteam bestaat o.a. uit 4 fulltime aanwezige senior KNA archeologen en 1 eveneens fulltime aanwezige senior houtspecialiste, met daarnaast een aantal junior archeologen. Voor de bemonstering in het veld en de uitwerking van alle vondstcategorieën worden uitsluitend geregistreerde senior KNA specialisten ingezet. Ook worden leden van de AWN Zaanstreek bij de opgraving betrokken.

  Om geïnteresseerden de gelegenheid te geven een kijkje te nemen op deze bijzondere vindplaats organiseert Archeologenbureau Argo een open dag op zaterdag 22 september. Er worden rondleidingen gegeven door de gemeente-archeoloog van Zaanstad, dhr. Piet Kleij. Ook zijn de projectleiders van het onderzoek, Jeroen Vaars en Annabel Médard en andere betrokkenen (o.a. Silke Lange) aanwezig om uitleg te geven. Er zullen vondsten worden getoond die tijdens deze opgravingscampagne door Archeologenbureau Argo zijn aangetroffen, maar ook vondsten die door de AWN in de jaren ’60 zijn gedaan. U bent van harte welkom!

  OPEN DAG:
  Wanneer: zaterdag 22 september 2018; er worden rondleidingen georganiseerd om 10:30, 12:30 en 14:30
  Locatie: voormalig sportpark Provily in Krommenie (Marslaan, ongeveer ter hoogte van de hoek met de Jupiterstraat)
  Parkeren: parkeerplaats aan de Marslaan langs het voormalige sportterrein
  OV: ca. 15 min. lopen vanaf treinstation Krommenie-Assendelft

  Overige informatie: Het terrein is modderig, regenlaarzen zijn zeer aan te raden. Het opgravingsterrein is helaas niet geschikt voor minder validen. Het betreden van het opgravingsterrein is volledig op eigen risico. Kinderen mogen het opgravingsterrein uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken. Het betreden van het opgravingsterrein buiten de open dag is niet mogelijk en streng verboden. Er is op het terrein geen horeca gelegenheid.

 

10-09-2018 Opgraving Krommenie 't Hain / Krommenie 14

Archeologenbureau Argo heeft de aanbesteding voor de opgraving van de vindplaats Krommenie 't Hain (ook bekend onder de naam Krommenie 14)  gewonnen. De opgraving zal op maandag 10 september van start gaan. Onze archeologen zijn hier ontzettend blij mee en verheugen zich enorm op het onderzoeken van deze bijzondere vindplaats!

Omdat ’t Hain een uitzonderlijke vindplaats is heeft de gemeente zeer hoge kwaliteitseisen gesteld. Het opgravingsteam zal o.a. bestaan uit 4 fulltime aanwezige senior KNA archeologen en 1 eveneens fulltime aanwezige senior houtspecialiste, met daarnaast een aantal junior archeologen. Voor de bemonstering in het veld en de uitwerking van alle vondstcategorieën worden uitsluitend geregistreerde senior KNA specialisten ingezet. Ook worden leden van de AWN Zaanstreek bij de opgraving betrokken.

Deze vindplaats is in de jaren ’60 van de vorige eeuw door de AWN Zaanstreek tijdens de aanleg van een sloot ontdekt. Tijdens het onderzoek uit de jaren ’60 (en tijdens het proefsleuvenonderzoek uit 2014) is een houten palissade uit de 1e eeuw na Chr. aangetroffen met daarbinnen enkele houten structuren, waaronder een mogelijke (Romeinse?) wachttoren. De aangetroffen vondsten bestaan onder meer uit aardewerk (zowel inheems als Romeins), slingerkogels en munten. De ligging van de vindplaats is atypisch: de omgeving was in deze periode een veenmoeras; de locatie was waarschijnlijk alleen via het water (kreken) te bereiken. Sinds de ontdekking van de vindplaats is er veel gespeculeerd over de aard. Wat is de functie? Zijn de palissade en structuren door de inheemse bevolking gebouwd of door de Romeinen? Op o.a. deze vragen hopen de archeologen van Argo na 50 jaar mysterie antwoord te kunnen geven.

01-07-2017 Argo gecertificeerd conform SIKB BRL4000

Archeologenbureau Argo heeft het SIKB BRL4000 certificeringsonderzoek succesvol doorlopen en is door certificeringsinstantie ArCeBu gecertificeerd voor werkzaamheden die onder verplicht certificaat vallen. Archeologenbureau Argo is hiermee bevoegd tot het uitvoeren van alle soorten archeologisch onderzoek op landbodems in Nederland.

15-05-2010 Artikel over Archeologenbureau Argo in Noord Hollands Dagblad

Op 15-05-2010 verscheen in het Noord-Hollands Dagblad (Zaanstreek editie) een artikel over Archeologenbureau Argo.

Artikel Noord-Hollands Dagblad

06-12-2010 Artikel in Nieuwsbrief Stationsplein Haarlem

In december 2010 verscheen in de nieuwsbrief van het Stationsplein in Haarlem een artikel over het archeologisch onderzoek van Archeologenbureau Argo aan de Jansweg.

Nieuwsbrief Stationsplein

26-08-2011 Artikel in het Noord-Hollands Dagblad over de opgraving aan de Heiligeweg in Krommenie

Op 26 augustus 2011 verscheen in het Noord-Hollands Dagblad (Zaanstreek editie) een artikel over het archeologisch onderzoek van Archeologenbureau Argo aan de Heiligeweg in Krommenie.

Artikel Noord-Hollands Dagblad

30-12-2011 Artikel in Midi Libre (franse krant)

Op 30-12-2011 verscheen in de krant Midi Libre (franse krant) een interview met Annabel Médard over haar werkzaamheden als (franse) archeologe in Nederland.

Artikel Midi Libre

11-10-2013 Vooraankondiging deelrapport keramiek en kleipijpen van de Heiligeweg te Krommenie

Binnenkort te verschijnen binnen de ARGO-reeks: het deelrapport van de keramiek- en kleipijpvondsten van de Heiligeweg te Krommenie.

'P-kruik' van steengoed uit Westerwald, Duitsland (laat 17e tot eerste helft 18e eeuw)
kop van rood aardewerk uit Nederland (midden 18e tot laat 19e eeuw). Witte ringeloor-versiering op buitenzijde rand.
theepotje of olie- / azijnkannetje van faïence ('Delfts blauw') uit Nederland (eerste helft 18e eeuw). Blauw op witte ondergrond: bloemen en vlinders.

 

01-11-2013 Vooraankondiging deelrapport glas-, metaal- en botvondsten van de Heiligeweg te Krommenie

Binnenkort verschijnt het rapport over de glas-, metaal- en botvondsten van de Heiligeweg te Krommenie (ARGO 21, deel 3). Hierbij alvast een voorproefje van de soms spectaculaire vondsten.

Boheemse beker uit de 18e eeuw (foto: Gemeente Zaanstad)
Fraai bewerkte tabaksdoos uit de 19e eeuw
Versierde huwelijkslepel uit ca. 1700
 

 

05-11-2013 Presentatie poster zeildoekweverij
"De zeildoekweverij in Krommenie. Artefacten van dierlijk bot en hout".

Voorlopige presentatie van het nog grotendeels uit te voeren onderzoek naar een aantal voorwerpen van dierlijk bot en hout uit verschillende (recente) opgravingen in Krommenie en Assendelft. Deze voorwerpen zijn zeer waarschijnlijk in verband te brengen met de productie van het in de 17e tot in de 19e eeuw befaamde Hollants Zeijldoeck uit Krommenie.

B

Downloadlink poster (A0)