Argo website
"De zeildoekweverij in Krommenie. Artefacten van dierlijk bot en hout".

Voorlopige presentatie van het nog grotendeels uit te voeren onderzoek naar een aantal voorwerpen van dierlijk bot en hout uit verschillende (recente) opgravingen in Krommenie en Assendelft. Deze voorwerpen zijn zeer waarschijnlijk in verband te brengen met de productie van het in de 17e tot in de 19e eeuw befaamde Hollants Zeijldoeck uit Krommenie.

B

Downloadlink poster (A0)