Argo website

Archeologenbureau Argo heeft het SIKB BRL4000 certificeringsonderzoek succesvol doorlopen en is door certificeringsinstantie ArCeBu gecertificeerd voor werkzaamheden die onder verplicht certificaat vallen. Archeologenbureau Argo is hiermee bevoegd tot het uitvoeren van alle soorten archeologisch onderzoek op landbodems in Nederland.