Argo website

Archeologenbureau Argo heeft de aanbesteding voor de opgraving van de vindplaats Krommenie 't Hain (ook bekend onder de naam Krommenie 14)  gewonnen. De opgraving zal op maandag 10 september van start gaan. Onze archeologen zijn hier ontzettend blij mee en verheugen zich enorm op het onderzoeken van deze bijzondere vindplaats!

Omdat ’t Hain een uitzonderlijke vindplaats is heeft de gemeente zeer hoge kwaliteitseisen gesteld. Het opgravingsteam zal o.a. bestaan uit 4 fulltime aanwezige senior KNA archeologen en 1 eveneens fulltime aanwezige senior houtspecialiste, met daarnaast een aantal junior archeologen. Voor de bemonstering in het veld en de uitwerking van alle vondstcategorieën worden uitsluitend geregistreerde senior KNA specialisten ingezet. Ook worden leden van de AWN Zaanstreek bij de opgraving betrokken.

Deze vindplaats is in de jaren ’60 van de vorige eeuw door de AWN Zaanstreek tijdens de aanleg van een sloot ontdekt. Tijdens het onderzoek uit de jaren ’60 (en tijdens het proefsleuvenonderzoek uit 2014) is een houten palissade uit de 1e eeuw na Chr. aangetroffen met daarbinnen enkele houten structuren, waaronder een mogelijke (Romeinse?) wachttoren. De aangetroffen vondsten bestaan onder meer uit aardewerk (zowel inheems als Romeins), slingerkogels en munten. De ligging van de vindplaats is atypisch: de omgeving was in deze periode een veenmoeras; de locatie was waarschijnlijk alleen via het water (kreken) te bereiken. Sinds de ontdekking van de vindplaats is er veel gespeculeerd over de aard. Wat is de functie? Zijn de palissade en structuren door de inheemse bevolking gebouwd of door de Romeinen? Op o.a. deze vragen hopen de archeologen van Argo na 50 jaar mysterie antwoord te kunnen geven.