Argo website

 

 • Datum: zaterdag 22 september 2018
 • Locatie: Krommenie Voormalig Sportpark Provily Marslaan

  Op dit moment doen archeologen van Archeologenbureau Argo, in opdracht van de gemeente Zaanstad, onderzoek naar de beroemde vindplaats Krommenie 14 ofwel ’t Hain. Deze vindplaats is in de jaren ’60 van de vorige eeuw door de AWN Zaanstreek tijdens de aanleg van een sloot ontdekt en wordt nu opgegraven.

  Tijdens het onderzoek uit de jaren ’60 (en tijdens het proefsleuvenonderzoek uit 2014) is een houten palissade uit de 1e eeuw na Chr. aangetroffen met daarbinnen enkele houten structuren, waaronder een mogelijke (Romeinse?) wachttoren. De aangetroffen vondsten bestaan onder meer uit aardewerk (zowel inheems als Romeins), slingerkogels en munten. De ligging van de vindplaats is atypisch: de omgeving was in deze periode een veenmoeras; de locatie was waarschijnlijk alleen via het water (kreken) te bereiken. Sinds de ontdekking van de vindplaats is er veel gespeculeerd over de aard. Wat is de functie? Zijn de palissade en structuren door de inheemse bevolking gebouwd of door de Romeinen? Op o.a. deze vragen hopen de archeologen van Argo na 50 jaar mysterie antwoord te kunnen geven.

  Omdat ’t Hain een uitzonderlijke vindplaats is heeft de gemeente zeer hoge kwaliteitseisen gesteld. Het opgravingsteam bestaat o.a. uit 4 fulltime aanwezige senior KNA archeologen en 1 eveneens fulltime aanwezige senior houtspecialiste, met daarnaast een aantal junior archeologen. Voor de bemonstering in het veld en de uitwerking van alle vondstcategorieën worden uitsluitend geregistreerde senior KNA specialisten ingezet. Ook worden leden van de AWN Zaanstreek bij de opgraving betrokken.

  Om geïnteresseerden de gelegenheid te geven een kijkje te nemen op deze bijzondere vindplaats organiseert Archeologenbureau Argo een open dag op zaterdag 22 september. Er worden rondleidingen gegeven door de gemeente-archeoloog van Zaanstad, dhr. Piet Kleij. Ook zijn de projectleiders van het onderzoek, Jeroen Vaars en Annabel Médard en andere betrokkenen (o.a. Silke Lange) aanwezig om uitleg te geven. Er zullen vondsten worden getoond die tijdens deze opgravingscampagne door Archeologenbureau Argo zijn aangetroffen, maar ook vondsten die door de AWN in de jaren ’60 zijn gedaan. U bent van harte welkom!

  OPEN DAG:
  Wanneer: zaterdag 22 september 2018; er worden rondleidingen georganiseerd om 10:30, 12:30 en 14:30
  Locatie: voormalig sportpark Provily in Krommenie (Marslaan, ongeveer ter hoogte van de hoek met de Jupiterstraat)
  Parkeren: parkeerplaats aan de Marslaan langs het voormalige sportterrein
  OV: ca. 15 min. lopen vanaf treinstation Krommenie-Assendelft

  Overige informatie: Het terrein is modderig, regenlaarzen zijn zeer aan te raden. Het opgravingsterrein is helaas niet geschikt voor minder validen. Het betreden van het opgravingsterrein is volledig op eigen risico. Kinderen mogen het opgravingsterrein uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken. Het betreden van het opgravingsterrein buiten de open dag is niet mogelijk en streng verboden. Er is op het terrein geen horeca gelegenheid.