Argo website

Binnen het team van Argo kunnen wij u bijstaan met diverse specialismen, zo hebben wij ruime ervaring in stadskernonderzoek, maar ook in diverse buitengebieden. Onze periodekennis strekt zich uit over de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd tot en met de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

Onze materiaalspecialisten zijn in te huren voor de determinatie van:

 • bronstijd aardewerk
 • ijzertijd aardewerk
 • (inheems) romeins aardewerk
 • laat- en postmiddeleeuws aardewerk
 • glas
 • metaal
 • dierlijk botmateriaal (zoöarcheologie)

   

   

   

  runderkaken