Argo website

Wanneer een behoudenswaardige vindplaats niet kan worden beschermd is de partij die het terrein wil ontwikkelen verplicht een archeologische opgraving te laten uitvoeren. Hierbij wordt het terrein aan de hand van een goedgekeurd Programma van Eisen opgegraven en uitgewerkt waarbij alle vondsten worden geanalyseerd en gedocumenteerd. Alle sporen en artefacten die bij de opgraving zijn aangetroffen moeten worden geanalyseerd en gebundeld in een rapportage. Deze uitwerkfase kan maximaal twee jaar duren maar is bij ons vrijwel altijd (veel) korter. Het plangebied is na de opgraving vrij van archeologie en kan, nadat de archeologen uit het veld zijn, direct worden ontwikkeld.