Argo website

Voorafgaand aan ieder destructief archeologisch veldonderzoek moet de opdrachtgever over een Programma van Eisen (PvE) beschikken. Dit geldt voor zowel proefsleufonderzoeken, begeleidingen en opgravingen. In een Programma van Eisen wordt beschreven wat de aard en strekking van het onderzoek zal zijn. De uitvoerder zal aan de hand van het PvE te werk (moeten) gaan. Het PvE dient goedgekeurd te worden door een onafhankelijke senior archeoloog.

Onze archeologen kunnen op uw verzoek een Programma van Eisen opstellen en laten beoordelen door een onafhankelijke senior archeoloog. Ook kunnen wij voor u een door een ander archeologisch bureau of instelling opgesteld Programma van Eisen beoordelen en controleren.